ianuarie
19
2022

Dor de Eminescu

Suntem un popor care este binecuvântat de Marele Eminescu să iubească tot ce este frumos și divin. Ne mândrim că existăm, fiind ocrotiți de Ideile celui care reprezintă sufletul nostru. În acest context, la data de 17 ianuarie 2022 , în incinta Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” din municipiul Cahul s-a desfășurat Cenaclul Literar cu genericul ,,Eminescu acum și în veac”. Activitatea organizată de Ina Caciura, director adjunct educație al acestei instituții și Ceușel Veronica, specialist principal, metod,ist al DGI Cahul responsabilă de disciplina limba și literatura română , a promovat valorile eterne ale neamului românesc și ale Poetului Nepereche – Mihai Eminescu.
Elevii nu doar au recitat din opera nemuritoare eminesciană, dar au transmis un mesaj atemporal celui care ne veghează și ne îndrumă spre purificarea sufletească prin iubire.