octombrie
28
2022

Seminar raional instructiv-metodic pentru cadrele de conducere

În conformitate cu planul de activități al Direcției Generale Învățământ Cahul la 28 octombrie 2022, în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „D. Cantemir” mun. Cahul a avut loc seminarul raional instructiv-metodic pentru cadrele de conducere cu genericul „Platforma classroom – instrument eficient în administrarea instituției”.

Invitați de onoare:

Valeriu Baban, șef al DGI Cahul;

Tatiana Alexandrova, șef secție PEM, DGI Cahul;

Liubovi Holostenco, metodist DGI Cahul, curatorul instituției.

Participanții au avut ca obiective de bază:

 Promovarea utilizării instrumentelor digitale în eficientizarea administrării instituției;

Stimularea schimbului de bune practici ale managerilor școlari din raionul Cahul.

  • Valorificând judecățile din cadrul atelierului, cadrele de conducere au conștientizat, că procesul educaţional dintotdeauna a fost şi rămâne a fi într-o permanentă căutare şi continuă schimbare. Deoarece, după cum a afirmat şi John F. Kenedy „Schimbarea este legea vieţii. Aceia care privesc numai la trecut sau la prezent, în mod sigur vor pierde viitorul”. Trecutul ne-a creat anumite modele, care, dacă nu sunt completate şi modernizate, îşi pierd valoarea sau dispar. Prezentul ne lansează diverse provocări pe care le acceptăm mai mult sau mai puţin, dar care ne impun un nivel mai înalt de cunoaştere/autocunoaştere şi aplicare a noului în beneficiul viitorului. Sloganul de temelie al şcolii din toate timpurile a fost şi rămâne a fi „Azi – mai bine decât ieri, iar mâine – mai bine decât azi”, altfel nu ar fi fost posibilă evoluţia școlii în general.
  • Instituţiile de învăţământ de succes admit schimbarea în sensul dobândirii eficacităţii şi eficienţei procesului de învăţământ, îi înţeleg dinamica şi îi acceptă provocările. Conducătorii trebuie să fie capabili să-şi conducă echipa printr-o convingere fermă şi să-i înveţe să vadă schimbarea ca pe o oportunitate, nu ca pe o ameninţare.

 

Platforma classroom poate fi un instrument eficient în administrarea instituției prin fixarea stării sistemului educațional, prin determinarea posibilelor pericole,  preîntâmpinarea acestora.  Utilizarea platformei permite aprecierea stării sistemului educational instituțional,  poate coordona activităţile metodice, folosind proceduri specifice, cu orientări spre minimalizarea efortului și se  realizeazăă  printr-o proiectare sistematică, continuă, ciclică, utilizând un spectru larg de metode de cercetare şi validare, date specifice cantitative şi calitative, standardizate cu precizarea prognozei de dezvoltare a sistemului intern educaţional.

Moderatorii activității: Şerepera Svetlana, director, LT ,,D. Cantemir”,  Cahul

Bacalova Maria – director adjunct instruire

Cebotaru Irina – director adjunct instruire

Iurova Mariana – director adjunct instruire /educație

au demonstrat responsabilitate și creativitate în abordarea subiectului propus, demonstrând crearea şi funcţionarea unui sistem de monitorizare viabil prin platforma classroom, apt să contribuie prin acţiunile sale specifice la creşterea eficacităţii şi eficienţei educaţiei în instituția școlară.

Este de menționat faptul că, pe tot parcursul seminarului, participanții au beneficiat de un bogat   schimb de experiență și au venit cu multe noutăți în domeniu.