iulie
07
2022

Seminar Internațional transfrontalier „Abordarea didactică a textului multimodal”

Vineri, la data de 7 octombrie curent, Direcția Generală Învățământ Cahul în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Județean Brăila, România, Casa Corpului Didactic Brăila, România, și Sindicatul
Invățământului Brăila, România a organizat un Seminar Internațional Transfrontalier pentru profesorii de limbă și literatură română din instituțiile de învățamânt general din raionul Cahul, cu genericul „Abordarea didactică a textului multimodal”, activitate găzduită de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cahul. Având ca scop creșterea eficacității și eficientizării activității educaționale, seminarul a presupus o întâlnire de suflet între profesorii de limbă și literatură română de pe ambele maluri ale Prutului, dar și un schimb de experiență profesională, împărtășit de către colegii de peste Prut, care au abordat una dintre cele mai recente direcții inovatoare în domeniu – textul multimodal. La deschiderea evenimentului au participat invitați speciali din România, dar și din republică: Valeriu Baban, șeful Direcției Generale Învățământ Cahul, Preasfințitul Părinte Veniamin , Episcopul Basarabiei de Sud, Stela Bădin, viceprimarul orașului Cahul, prof. Tudor Elena, inspector scolar general, ISJ, Brăila, România, prof. Elena-Silvia Terpan, Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Brăila, prof. Camelia Gheorghișor, inspector școlar Limba și literatura română, Liceul cu Program Sportiv, Brăila, prof. Ionel- Cătălin Radu, secretar general, Sindicatul Invățământului „Corneliu Gheorghe Caranica”, precum și Viorel Dinescu, îndrăgitul poet gălățean. În discursul său, domnul Valeriu Baban, șef al Direcției Generale Învățământ Cahul, a menționat importanța parteneriatelor educaționale transfrontaliere pentru dezvoltarea eficientă și progresivă a sistemului de învățământ din raionul Cahul, mulțumind, totodată, invitaților și profesorilor din România pentru colaborarea și bunăvoința de a oferi comunității didactice din raion un frumos schimb de experiență profesională în domeniu. În cuvântul de salut, Preasfinția Sa, Părintele Veniamin , Episcop al Basarabiei de Sud, a felicitat cadrele didactice pentru eforturile depuse în fiecare zi de a fi la înălțimea așteptărilor instituțiilor în care activează, apreciind hărnicia si responsabilitatea dascălilor, care pun mai presus datoria și cu dăruire de sine lucrează la formarea, modelarea si descoperirea calităților sădite de Dumnezeu în fiecare om. Preasfințitul Părinte a remarcat activitatea și conlucrarea dintre Școală și Biserică în diferite perioade istorice, subliniind faptul că prezenta preotului și a profesorilor de religie în școală aduce armonie și responsabilitate, face ca tânăra generație să se dezvolte și să împărtășească valorile credinței și ale neamului. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe cadrele didactice să urmeze Păstorul și Învățătorul desăvârșit, pe Domnul Hristos. Cuprinzând o arie diversă de subiecte și probleme, seminarul a fost organizat în patru ateliere, moderate fiind de profesorii din România, care, cu dragă inimă, fiind deschiși spre comunicare, și-au împărtășit experiența personală din domeniu. Astfel, atelierele de lucru au fost următoarele:
– Atelier 1 (Profesori gimnaziu)
Tema : Modalități de valorificare a textului multimodal
Moderatori: Prof. Cotlerenco – Medeleanu Magdalena.
– Atelier 2 (Profesori liceu)
Tema:Formarea competențelor specifice disciplinei Limba și literature română, pentru ciclul liceal,
prin metode activ – participative
Moderatori: Prof. Terpan Elena-Silvia, prof. Neagu Steluța
– Atelier 3 (Elevi)
Tema: Implementarea textului multimodal / fișă de lucru / clasa a V-a
prof. Lungu Ionelia
– Atelier 4 – Șefii comisiilor metodice
Tema: Inspecția școlară, monitorizarea și evaluarea – pârghii în activitatea didactică și de control
Moderatori : prof. Troia Georgiana

Această frumoasă activitate a constituit un adevărat prilej de a stabili relații noi de prietenie și de parteneriat între profesorii de limbă și literatură română, dar și un adevărat prilej de a uni cele două maluri ale Prutului de gândire românească. Adresam calde mulțumiri instituției gazdă, I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Cahul, în persoana domnului director Hanganu Gheorghe și echipei manageriale, care s-au îngrijit de buna organizare și desfășurare a evenimentului.