august
23
2022

Maratonul educațional cu genericul ”Managementul de calitate – răspunsul sistemului educațional la provocările actuale”

Marți, 23 august curent, și-a încheiat lucrările ediția a 2022-a  a Conferinței pedagogice raionale desfășurată într-un format netradițional – MARATON EDUCAȚIONAL.

Evenimentul, organizat de DGÎ Cahul s-a bucurat de prezența oaspeților de onoare:

Președintele r. Cahul – Dunas Nicolae;

Primarul mun. Cahul – Dandiș Nicolae;

Șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat  – Șevcenco Igor;

Rectorul USCH ”B. P. Hasdeu” – Cornea Sergiu;

Director CCD Brăila  – Elena-Cristina Anton;

Vicepreședinte Sindicatului Învățământului Brăila – Elena-Silvia Terpan;

Director-adjunct, Gimnaziul ”Plopi”, r. Cahul – Olga Apetri.

Devenit tradiție, acest eveniment a constituit și în acest an  o adevărată platformă pentru exprimarea opiniilor, consolidarea bunelor practici și trasarea obiectivelor pentru anul de studii 2022-2023. Activitatea s-a desfășurat într-un spațiu rustic – Baza de odihnă Cotihana – care a permis asigurarea stări de bine pentru toți invitații și participanții la eveniment. Ședința în plen a conferinței a fost precedată de 6 ateliere didactice.  Raportul de activitate al DGI Cahul pentru anul de studii 2021-2022, prezentat de șeful DGI Cahul, dl. Valeriu Baban, a inclus o analiză profundă a sistemului educațional din r. Cahul, făcându-se o trecere în revistă a succeselor înregistrate în palmares și identificându-se impedimentele în asigurarea calității procesului educațional cahulean.

Evenumentul a fost monitorizat de experții internaționali, care au prezentat în finalul activității sugestii, recomandări și concluzii de valoare.

La activitate au participat peste 115 cadre didactice și manageriale, care, formând o platformă unică pentru asigurarea educației de calitate, au adoptat Rezoluția Conferinței. Documentul include un șir de acțiuni care-și vor regăsi reflectare în Planul complex de activitate al DGI Cahul pentru anul de studii 2022-2023.

Sperăm că, prin întreaga sa paletă de acțiuni, MARATONUL EDUCAȚIONAL CAHULEAN a contribuit la promovarea dialogului axat pe necesitățile și așteptările sistemului educațional din r. Cahul, reiterând în același timp, ideea că DGÎ Cahul manifestă deschidere pentru tot ce subscrie termenului  ”calitate”..

Materialele conferinței le vizualizați mai jos.

Ordin Conferința

AGENDA Conferința

Ordin validare rezultate maraton educațional

PPT_conferinta 2022pptx

Rezoluţie 2022 docx