iulie
05
2022

Direcția Generală Învățămînt Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcției de director

Direcţia Generală Învăţământ Cahul anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de director

în  următoarele   instituţii  de învăţământ general din raionul Cahul:

 

 1. IP Liceul Teoretic ”Ion  Creangă”,  Cahul;
 2. IP Gimnaziul – grădiniță ,,Serghei Rahmaninov “, mun.Cahul;
 3. IP Gimnaziul ,,Ion Neculce” , s.Baurci-Moldoveni , r.Cahul

 

 

 

 

Dosarele  pentru participare la concurs se vor prezenta la Direcția Generală Învățământ Cahul până la 07 august  2022 pe adresa :

MD 3900 Cahul, pr. Republicii, 6, biroul 201,212

Contacte : telefon : 20748 ;20721 e-mail   dgitsch@gmail.com

 

––––––––––––––––––––––––––

Direcţia Generală Învăţământ Cahul anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  de director

în  următoarele   instituţii  de învăţământ general din raionul Cahul:

 

 1. IP Liceul Teoretic ”Ion  Creangă”,  mun.Cahul;
 2. IP Gimnaziul – grădiniță ,,Serghei Rahmaninov “, mun.Cahul;
 3. IP Gimnaziul ,,Ion Neculce” , s.Baurci-Moldoveni , r.Cahul

 

 

Dosarele pentru participare la concurs se vor prezenta Direcția  Generală Învățământ Cahul până la 07  august  2022 pe adresa :

MD 3900 Cahul, pr. Republicii, 6, biroul 201, 212

Contacte : telefon : 20748 ;20721 e-mail   dgitsch@gmail.com

 

––––––––––––––––––––––––––

Dosarul  candidaților pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ va cuprinde următoarele acte obligatorii  conform pct.16  din Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general .

 

 1. Cererea de participare la concurs, al cărui  model este specificat în anexa nr. 1 al  Regulamentului .
 2. Copia actului de identitate .
 3. Copiile actelor de studii
 4. Copiile actelor, care atesă vechimea în activitatea didactică  a candidatului .
 5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului.
 6. Certificatul medical, care atestă faptul,  că persoana este aptă din punct de vedere   medical, fizic(eliberat de medicul de familie ) și neuropsihic(eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru  exercitarea  funcției .
 7. Cazierul judiciar  sau  declarația  pe  propria  răspundere .
 8. Proiectul planului de  dezvoltare  a  instituției , pentru 5 ani.
 9. Candidatul poate  anexa  și  alte  documente  pe  care  le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor  ce confirmă  gradul didactic /managerial ,recomandări ,copii ale actelor care  atestă  formarea continuă, performanțele  profesionale  și  manageriale  demonstrate în cadrul concursurilor  locale/naționale/ internaționale,  publicațiile didactice și științifice.