martie
09
2022

Direcţia Generală Învăţământ Cahul anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director

Direcţia Generală Învăţământ Cahul anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director

în  următoarele   instituţie  de învăţământ general din raionul Cahul:

 

 1. Gimnaziul ”Ștefan cel Mare ”, s.Pelinei ;
 2. Gimnaziul ,,Nicolae Iorga”,s.Burlacu ;

 

Dosarul  pentru participare la concurs se vor prezenta DGÎ Cahul până la 08 aprilie 2022 pe adresa :

MD 3900 Cahul, pr. Republicii, 6, biroul 201

Contacte : telefon : 20748 ;20721 e-mail   dgitsch@gmail.com

 

––––––––––––––––––––––––––

Dosarul  candidaților pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ va cuprinde următoarele acte obligatorii  conform pct.16  din Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general .

 

 1. Cererea de participare la concurs ,al cărei model este specificat în anexa nr. 1 al Regulamentului .
 2. Copia actului de identitate .
 3. Copiile actelor de studii
 4. Copiile actelor care atesă vechimea în activitatea didactică a candidatului .
 5. Curriculum vitae,al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului.
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic(eliberat de medicul de familie )și neuropsihic(eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog),pentru  exercitarea  funcției .
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere .
 8. Proietul planului de dezvoltare a instituției ,pentru 5 ani
 9. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor  ce confirmă gradul didactic /managerial ,recomandări ,copii ale actelor care atestă formarea continuă,performanțele profesionale și manageriale  demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/ internaționale,publicațiile didactice și științifice.