martie
06
2024

Cu privire la consultarea publică cu societatea civilă în procesul decizional, la stabilirea districtelor școlare.

În temeiul dispoziției Președintelui  raionului Cahul nr.40-n din 28.02.2024 ” Cu privire la dispunerea consultării publice a proiectului de decizie” ” Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general din raionul Cahul” se atașează mai jos proiectele de scenarii pentru districtele școlare. La data de 15 martie, ora 15:00  se anunță consultări publice în incinta CR Cahul,  etajul II, sala de ședințe.

Scenariul A

Scenariul B

Varianta C