august
30
2023

Conferința Pedagogică, ediția 2023 Maraton educațional, cu genericul: Management de calitate – răspunsul sistemului educațional cahulean la provocările actuale.

Renumitul filosof roman, Lucius Annaeus Seneca, susținea: ,,În natură există doi factori care provoacă totul, cauza și materia. Materia stă inertă, gata la orice, inactivă, dacă nu este pusă în mișcare de cineva. Iar cauza, adică rațiunea, dă formă materiei, îi dă orice destinație și produce din ea opere variate”. Astfel și profesorul este cauza, care, prin educație de calitate, dă forme diverse materiei sale, adică discipolilor săi: îi face oameni de știință sau savanți, procurori sau avocați, florari sau grădinari, totul depinde de măiestria și dedicația acestuia, căci copii sunt viitorul nostru, sunt investiția cea mai de preț a oricărei familii și societăți, căci după cum subliază și scriitorul englez Gilbert Keith Chesterton:  ,,Educația este pur și simplu sufletul unei societăți trecând de la o generație la alta”.

Situația din sistemului educațional, creșterea calității educației, implementarea celor mai bune practici de dezvoltare a domeniului,  inițiativele de modernizare a sistemului conform standardelor europene, măsurile de susținere și atragere a cadrelor didactice tinere au constituit subiectele de bază abordate în cadrul Conferinței anuale a pedagogilor din raionul Cahul, Sesiunea 2023, desfășurate în formatul unui Maraton educațional, cu genericul: Management de calitate – răspunsul sistemului educațional cahulean la provocările actuale, desfășurat la 23-24 august 2023. Activitatea a fost organizată  de către Direcția Generală Învățământ Cahul în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul, Direcția Generală Finanțe Cahul, Subdiviziunea Teritorială Siguranța Alimentelor Cahul, Judecătoria Cahul,  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Centrul de Formare Continuă și Leadership din cadrul Universității Pedagogice de Stat ,,I.Creangă” din Chișinău, Casa Corpului Didactic din Buzău, România.

Având ca scop creșterea eficacității și eficientizării activității educaționale, prin colaborarea instituțiilor de învățământ, Maratonul educațional, desfășurat în zilele de 23 și 24 august a presupus o întâlnire de suflet între managerii din instituțiile de învățământ general și preșcolar din Cahul, dar și un schimb de informație și de experiență în implementarea standardelor de calitate, de generalizare a bunelor practici, care au fost împărtășite de către specialiști din diverse domenii și instituții: Judecătoria Cahul, Subdiviziunea Teritorială Siguranța Alimentelor Cahul, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Centrul de Formare Continuă și Leadership, Casa Corpului Didactic din Buzău, România.

La eveniment au participat managerii școlari  si prescolari din toate instituțiile de învățământ general și preșcolar din raion,  dar și oficialități și invitați speciali: Dan Perciun, Ministru al Educației și Cercetării, Groza Ion, Deputat în Parlamentul RM, Dunas Nicolae, Președintele raionului Cahul, Seredenco Tatiana, Vicepreședintele raionului      Cahul, Daud Elena, Vicepreședintele raionului Cahul, Nedov Ruslan,  Vicepreședintele raionului Cahul, Șevcenco Igor,  reprezentantul Guvernului în teritoriu, Tatiana Romaniuc, viceprimarul municipiului Cahul, Cornea Sergiu – rector al Universității de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul, Preacuviosul Părinte Casian, Episcopia  Basarabiei de Sud, Părintele Andrei Apetrei, Episcopia  Basarabiei de Sud, Tichișan Maria, Președintele Sindicatului raional, Alexandru Mâță, Centrul Județean de Excelență Vaslui, România, Ion Vasile și Cornel Filip, Casa Corpului Didactic Buzău, România, Flavius Milășan, director, Casa de Cultură a Studenților din Cluj, România, Cristian Potoră, inspector școlar general adjunct, Cluj, România, Laura Ionescu, inspector școlar, Cluj, România,  Sorina Pop, profesor, metodist, Cluj, România, Stanciu Silvius, prorectorul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, România, Gina Necula, decanul Facultății Transfrontaliere a  Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, România,  Rodica Panasescu, Director Palatul Culturii “N.Botgros”, mun. Cahul, care în mesajele lor de salut, au subliniat contribuția DGÎ Cahul și a instituțiilor de învățământ aflate în subordine la dezvoltarea și progresul sistemului educațional din regiune, prin implementarea celor mai bune practici și politici educaționale, prin crearea de parteneriate educaționale viabile și de durată, asigurând astfel calitatea și eficientizarea procesului educațional.

Agenda conferinței a inclus mai multe Ateliere de lucru, moderate de către specialiști de înaltă calificare din diverse domenii și instituții, în cadrul cărora aceștia, cu dragă inimă, fiind deschiși spre comunicare, și-au împărtășit experiența personală din domeniu. Potrivit agendei, atelierele de lucru au fost următoarele:

  1. Calitatea completării documentației școlare. Cărțile de Elaborarea corectă a ordinelor, moderatori: Cezara Popel și Tatiana Verdeș, Centrul de Formare Continuă și Leadership;
  2. Elaborarea calitativă a Raportului anual de activitate al cadrului de conducere, moderator: Arteni Lilia, ANACEC;
  3. Aspecte de monitorizare a activității contabilului de către managerul instituției. Evidența contabilă, moderatori: Smeșnoi Valentina și Crăciun-Taucci Elena, Direcția Generală Finanțe Cahul;
  4. Alimentația copiilor. Monitorizarea activității cantinei și comisiilor (de triere/rebutare/etc.) de către  managerul instituției, moderatoare – Eudochia Usatenco, Subdiviziunea Teritorială Siguranța Alimentelor, Cahul;
  5. Prevenirea și combaterea violenței / a bullying- ului în mediul educațional, moderatori: Ion Vasile și Cornel Filip, Casa Corpului Didactic  Buzău, România;
  6. Respectarea actelor normative în domeniul legislației muncii, moderator: Dumitru Bosîi, Judecătoria Cahul.

 

Activitatea în cadrul atelierelor de lucru a fost una fructuoasă și de mare folos pentru toți participanții, fapt confirmat de moderatori, dar și de echipa de experți-observatori veniți din România, care au atribuit un calificativ înalt nivelului de organizare a activității, apreciind, totodată, interesul și activismul cu care toți participanții s-au implicat în activitățile atelierelor, făcând față cu brio noilor provocări. Rezultatul muncii în ateliere au fost produsele educaționale extraordinare, din care a fost constituită o adevărată Alee a evenimentului.

În cadrul Maratonului Educațional, domnul Valeriu Baban, șef Direcția Generală Învățământ Cahul a făcut o sinteză a acțiunilor realizate în anul de studii 2022-2023, în care a prezentat totalurile anului școlar, reușite și rezultate în sistem, a abordat problemele specifice cu care se confruntă instituțiile de învățământ din regiune, precum și perspectivele noului an de învățământ.

Direcția Generală Învățământ Cahul aduce sincere mulțumiri partenerilor și sponsorilor generali, care și-au adus contribuția în organizarea și desfășurarea Maratonului Educațional, exprimându-și ferma speranță că această activitate va constitui un adevărat prilej de a stabili niște relații între managerii instituțiilor de învățământ și specialiștii de înaltă calitate din diferite domenii.