noiembrie
11
2022

Atelier de lucru cu directorii adjuncți instruire

Generozitatea ploiței dintr-un miez de noiembrie a încercat si generozitatea spiritului nostru  într-o zi magică de brumar. Am descoperit că aici, la Pașcani, locuiește Soarele! Totul este alb – pod, pereți, mobilă, suflete, relații… iar oglinzile îți arată doar zâmbete. Aici, o școală ”altfel”… aici locuiește Dragostea pentru copii, buna înțelegere și performanța!

   La data de 11.11.2022 Cafeneua educațională a găzduit desfășurarea în format mixt ( offline și online) a  atelierului de lucru cu directorii adjuncți instruire – un eveniment inedit!

Cu un interes sporit s-au implicat în activitatea unui ”trio” profesionist:

  • Tatiana Alexandrova, șef secție PEM, DGI Cahul;
  • Pascal Maria, director IP Gimnaziul ”N. Stănescu”, s. Pașcani;
  • Pascal Alexandra, director adjunct  IP Gimnaziul ”N. Stănescu”, s. Pașcani

atât cadrele de conducere debutante, cât și cele cu experiență. Or, activitatea desfășurată a venit să promoveze noii generații de ”împătimiți” de Frumos, Cercetare, Știință, Educație idei ingenioase și relevante, privind Elaborarea planului managerial de activitate al directorului adjunct.

S-au stabilit conexiuni cu Standardele de competență profesională pentru cadrele de conducere și alte acte normative, având ca scop elaborarea unui  model (ca structură) de plan managerial.

Conștienți  fiind, că fiecare activitate este o urmă lăsată posterității, moderatorii activității au  depus mult suflet în tot ceea ce au făcut, fiind un exemplu de corectitudine, responsabilitate și slujire cu demnitate Educației! Aceste lucruri au putut fi întrezărite inclusiv în privirile absorbite ale celor prezenți în sală, un auditoriu select, academic.