mai
31
2024

Conferința Transfrontalieră „Optimizarea parteneriatului școală-familie-comunitate. Abordări inovative ale educației permanente în dinamica societății contemporane”

La data de 30 mai curent, un grup de cadre didactice din instituțiile de învățământ general din raionul Cahul și câțiva elevi de la I.P. Liceul Teoretic ,,M. Eminescu”, mun. Cahul, coordonați de către doamna Tatiana Seredenco, vicepreședinte al raionului și domnul Valeriu Baban, șef al DGÎ Cahul,  au participat în cadrul Conferinței Transfrontaliere „Optimizarea parteneriatului școală-familie-comunitate. Abordări inovative ale educației permanente în dinamica societății contemporane”, activitate în cadrul Proiectului educațional transfrontalier ,,Copilul – nucleu al parteneriatului Școală – Familie – Comunitate”, care s-a desfășurat la Școala Profesională Specială ,,Em. Gârleanu” din Galați, România. Activitatea a fost organizată de către Inspectoratul Școlar Județean din Galați, în parteneriat cu Direcția Generală Învățământ Cahul, Scoala Gimnaziala Nr.16 Galați, AMF ,,Sfântul Spiridon” Galați.

Evenimentul a luat forma unor ateliere de lucru mixte, formate din cadre didactice de pe ambele maluri ale Prutului  și părinți, dar  și un atelier constituit din elevi din cadrul diverselor instituții de învățământ din județul Galați, România și elevi  de la I.P. Liceul Teoretic ,,M. Eminescu”, mun. Cahul.  În cadrul acestor ateliere, participanții au avut de cercetat câte un studiu de caz, în care era prezentată o instituție de învățământ reală din județul Galați. Sarcina principală a participanților a fost să evalueze datele propuse și să identifice problema majoră cu care se confruntă instituția respectivă, propunând soluții concrete în vederea soluționării sau a ameliorării problemei identificate.

Activitățile comune ale participanților au constituit un prilej de schimb de bune practici, schimb de opinie cu privire la problemele de actualitate din scolile din România și Republica Moldova, contribuind la formarea unor prietenii, a unor relații interpersonale și interculturale durabile și promovând, în același timp, valori esențiale precum cooperarea, respectul și înțelegerea reciprocă.

Aducem sincere mulțumiri Consiliului Raional Cahul, în persoana doamnei Tatiana Seredenco, vicepreședinte al raionului,  pentru oportunitatea de a participa în cadrul unui proiect valoros. Felicităm organizatorii și participanții pentru prestanța evenimentului.