• 1

  Cahul

 • 2

  Olimpiada raionala la informatica 2017

 • 3

  Festivalul limbii engleze 2017

 • 4

  Olimpiada raionala la informatica 2017

Copyright 2020 - Custom text here

 Sâmbătă, 26 octombrie 2019 în incinta Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, din mun. Cahul  s-a desfășurat seminarul instructiv-metodic pentru profesorii de chimie și biologie, cu tema: Elaborarea mijloacelor didactice interactive

 

În cadrul seminarului au fost organizate 3 sesiuni de lucru:

Sesiunea I :  ”Rolul mijloacelor didactice interactive”   
a avut ca moderator pe d-na Gabin Georgeta - specialist principal – metodist al DGÎ Cahul.

D-na Gabin G.  – având ca temei  baza lucrărilor multor specialiști în pedagogie (C. Cucoș…), a promovat rolul mijloacelor didactice interactive create de profesor sau elevi în cadrul orelor de biologie și chimie ca suport și motivare pentru cunoașterea și  înțelegerea  structurii și funcționării materiei vii.

Sesiunea II:    ”Cuvântul – cea mai puternică unealtă pe care o are profesorul”

a debutat cu o lansare de carte, două volume întitulate ”Puterea cuvântului ”, avîndu-l ca autor pe Vasile Curjos – Lector  universitar, Departamentul Inginerie și Științe Aplicate din cadrul US Cahul.

D-ul V. Curjos – pedagog cu peste 50 ani de activitate a reușit să-i convingă pe cursanți și participanți la seminar  că pe lângă mijloacele didactice interactive,  ”CUVÂNTUL” este cheia succesului în instruirea și educarea tinerii generații.

Sesiunea III:    ”Utilizarea diverselor resurse pentru elaborarea mijloacelor didactice interactive”.

La această sesiune, profesorii de biologie și chimie care au finisat cursurile de formare continuă, au realizat evaluarea finală prezentând  colegilor din municipiu mijloacele didactice de concepție proprie, care vor ajuta la formarea competențelor intelectuale la elevi atât în cadrul orelor predate  cât și a activităților extracurriculare.

   La sfârşitul activităţilor  sus-numite, D-na Barbă Maria - Directorul Centrului de Formare Continuă, a vorbit  despre aportul adus de Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, din Cahul ca centru de formare continuă în instruirea  cadrele didactice din municipiu și despre noile Tendințe și orientări în formarea cadrelor didactice”.  Raportorul a evidențiat că Universitatea dispune de o bună bază teoretico-materială pentru instruirea cadrelor didactice.