• 1

  Cahul

 • 2

  Olimpiada raionala la informatica 2017

 • 3

  Festivalul limbii engleze 2017

 • 4

  Olimpiada raionala la informatica 2017

Copyright 2020 - Custom text here

La data de 30.10.2019 s-a desfăşurat seminarul instructiv –metodic la disciplina educaţia plastică cu genericul :   “Manifestarea atitudinii individual -   creative  în reprezentarea plastică a lumii înconjurătoare“, în L.T. “ I. Creangă”  mun. Cahul, director  Caraja Rodica, avînd următoarele obiective: 

 

 • Descrierea expresiei elementelor de limbaj vizual – plastic în natură și în creații  de artă;.
 • Utilizarea  expresivității elementelor de limbaj  vizual- plastic pentru reprezentarea stărilor afective;
 • Experimentarea amestecului de culori în tratarea picturală a imaginii;.
 • Argumentarea expresiei elementelor de limbaj vizual – plastic în lucrările proprii și în operele de artă;
 • Cunoașterea și utilizarea  diverselor materiale, tehnici și instrumente de artă.

Modulul activității : Limbajul vizual – plastic , clasa a Vi-a. Tema: Comunicarea mesajelor artistice prin expresia elementelor de limbaj plastic.

  Subiectul   -  Visul multicolor a fost prezentat   de  dn-a  Odagiu Olga ,profesoară

     de educație plastică  , grad didactic doi.

 O  activitate  inedită   “Master  Class” cu tema : “ Metode și procedee de dezvoltare a creativității elevilor în realizarea unui peisaj, a prezentat d-na  Musteață Rodica,profesor ed. plastică, grad didactic  doi, gim. M. Кogălniceanu, s. Cotihana.

  Cu o relatare  profundă la tema  ”Logica și principiile de elaborare a strategiilor didactice în baza curriculumului reactualizat” a intervenit  d-na  Ghețiu Maria ,specialist principal, metodist DGÎ Cahul.

Astfel  de activităţi  provoacă cadrele  didactice  la  schimbare.