• 1

  Cahul

 • 2

  Olimpiada raionala la informatica 2017

 • 3

  Festivalul limbii engleze 2017

 • 4

  Olimpiada raionala la informatica 2017

Copyright 2020 - Custom text here

Activitățile  de mediere se regăsesc în contextul sarcinilor de comunicare lingvistică care au ca scop dezvoltarea competenței de comunicare a elevului în realizarea activităților care implică recepția, producerea, interacțiunea și medierea. Strategiile de mediere reflectă modalitățile de a se descurca cu resurse limitate pentru a prelucra informația și a găsi un sens echivalent.

 

În acest context, DGÎ Cahul, conform Planului Complex de Activitate, la data de 30.10.2019, a organizat un seminar instructiv-metodic al profesorilor de limba franceză, găzduit de I.P. „M.Sadoveanu”, s. Vadul lui Isac, la care au participat 35 de profesori de limba franceză din instituțiile de învățământ general din raionul Cahul.  În agendă au fost incluse următoarele subiecte:

- Instrucțiunea privind completarea catalogului școlar aprobată prin Ordinul MECC nr. 842 din 03.07.2019

- Strategii de mediere în cadrul orelor de   limba franceză – element de noutate  din Curriculum  național, Limba străină I, 2019

- Tehnici de mediere folosite în cadrul orelor de limba străină.

Direcția Generală Învățământ Cahul aduce mulțumiri comisiei metodice a gimnaziului, cadrelor didactice care s-au implicat activ pentru buna organizare și desfășurare a seminarului. Activitatea respectivă a fost una utilă, benefică pentru crearea unui mediu educațional pozitiv în școlile raionului.

4 1 11 2019.jpg

1 1 11 2019.jpg

3 1 11 2019.jpg2 1 11 2019.jpg