• 1

  Cahul

 • 2

  Olimpiada raionala la informatica 2017

 • 3

  Festivalul limbii engleze 2017

 • 4

  Olimpiada raionala la informatica 2017

Copyright 2020 - Custom text here

Organizarea procesului educațional pe criteriul disciplinelor formale clasice este ineficientă într-o lume dominată de o explozie informațională și de o dezvoltare puternică a tehnologiilor. O învățare dincolo de discipline, parcurgerea unui curriculum integrat poate fi mai aproape de nevoile omului contemporan. Actualmente, tendința sistemului de învăţământ, orientat spre formarea și dezvoltarea competenţelor-cheie, este de a valorifica, tot mai mult, un nou model de predare-învățare a disciplinelor școlare, în care sunt consolidate cunoștințe din diverse arii curriculare, în vederea educării unei persoane inteligente, capabile să înțeleagă lumea înconjurătoare și să răspundă imperativelor acesteia, printr-o unitate a cunoașterii.

 

În acest context, DGÎ Cahul în parteneriat cu gimnaziul „Mircea cel Bătrân”, s. Trifești, a organizat și desfășurat seminarul instructiv-metodic al profesorilor de limba și literatura română cu genericul: „Metodologia formării și dezvoltării competențelor transdisciplinare ale elevului la Limba și literatura română”, la care au participat 50 profesori de limba și literatura română din raionul Cahul și din România, Vaslui. În cadrul seminarului au fost discutate următoarele subiecte:

 • Abordarea inter și transdisciplinară în aria curriculară Limbă și Comunicare. Lecțiile integrate.
 • Strategii didactice inovative și experiențe de învățare valoroase.

În urma analizei orelor cu acces public, „Monosilab de toamnă” și „Stilurile funcționale ale limbii literare”,  cadrele didactice au remarcat faptul că abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de studiu nu constituie un domeniu închis şi se pot stabili legături între discipline. Prin interdisciplinaritate se realizează acţiunea deschisă dintre competenţe sau conţinuturi interdependente din două sau mai multe discipline, ce implică interpenetrarea disciplinelor, se dezvoltă competenţe integrate/transversale/cheie, apar transferuri orizontale ale cunoştinţelor dintr-o disciplină în altă la nivel metodologic şi conceptual.

Activitatea extracurriculară „Dor de Frumos” a avut  pronunţate valenţe formative favorizând cultivarea aptitudinilor creative, a lărgit orizontul de cunoaştere a elevilor, iar cunoştinţele astfel acumulate pot constitui suporturi temeinice pentru însuşirea unor elemente de conţinut.

Șeful DGÎ Cahul, domnul Baban Valeriu, a mulțumit cadrelor didactice  - Șeighiț Rodica, profesor de limba și literatura română, Matcin Natalia, profesor de istorie, Panisco Veronica, profesor de limba și literatura română, Mustavoi Liuba, profesor de educația plastică. Cadrele didactice din România, Vaslui, au apreciat implicarea și suportul tuturor cadrelor didactice din instituție, au accentuat importanța Parteneriatului Educațional pentru cadrele didactice de pe ambele maluri ale Prutului.

În acest sens, DGÎ Cahul aduce mulțumiri managerului școlar, doamna Matcin Natalia, profesorilor implicați, cadrelor didactice care au participat activ în cadrul atelierelor.

Amintim că seminarul a fost organizat și desfășurat conform Planului Complex de activitate a DGÎ Cahul .

 

4 1 25 10 2019.jpg

71 25 10 2019.jpg2 25 10 2019.jpg

1 25 10 2019.jpg